Sanitary and Phytosanitary & Veterinary regulation

In this part of the CEFTA Web Portal you will find the most important sanitary, phytosanitary and veterinary control procedures to be followed for each CEFTA Economy. The information about the control procedures includes but is not limited to: 1.The location of sanitary, phytosanitary and/or veterinary control offices including working hours in each office; 2.A description of sanitary, phytosanitary and/or veterinary procedures; 3.The documents asked by the respective authorities in order to obtain approval for entering, transiting or exiting the territory of the respective CEFTA Economy; 4.The officially approved documents issued by the respective authorities; 5.A description of the official procedures for sampling. In cases where the final destination of goods is one of the CEFTA Economies included in this web portal, please refer to the sanitary, phytosanitary and/or veterinary import procedures of that Economy. In case your goods exit the territory of one of the CEFTA Economies included in this web portal, please refer to the sanitary, phytosanitary and/or veterinary export procedures relevant to that Economy.
Predmet veterinarske kontrole

Veterinarska uprava  je nadležni organ za uslove uvoza živih životinja, proizvoda životinjskog porijekla i hrane za životinje - Odsjek za veterinarsko javno zdravlje. Uprava za inspekcijske poslove preko graničnih veterinarskih inspektora vrši pregled svih pošiljki  živih životinja, proizvoda životinjskog porijekla i hrane za životinje. Uvoz živih životinja i proizvoda životinjskog porijekla, odobrava se nakon prethodnih provjera radi utvrđivanja  ispunjenosti  propisanih  veterinarsko-zdravstvenih  uslova za uvoz.

Zakonska regulativa

Oblast veterinsrstva u Crnoj Gori uređena je Zakonom o veterinarstvu, Zakonom o zaštiti dobrobiti životinja, Zakonom o identifikaciji i registraciji životinja, Zakonom o bezbijednosti hrane, Zakonom o genetički modifikovanim organizmima i Zakonom o stočarstvu.

Granična inspekcijska mjesta

Pošiljke živih životinja, proizvoda životinjskog prijekla i hrane za životinje mogu se unositi na područje Crne Gore samo preko odobrenih graničnih inspekcijskih mjesta.

Procedura koja prethodi uvozu

Sve pošiljke životinja, proizvoda životinjskog porijekla i hrane za životinje koje se uvoze u Crnu Goru, podliježu veterinarskom pregledu  od strane graničnog veterinarskog  inspektora.

Po prispijeću pošiljke na granično inspekcijsko mjesto, uvoznik ili njegov ovlašćeni zastupnik podnosi zahtjev za pregled pošiljke graničnom veterinarskom inspektoru na  propisanom obrascu  Uz  zahtjev se prilaže veterinarski sertifikat i ostala dokumentacija kao što su fakture, tovarni listovi i lista sa identifikacionim oznakama životinja, specifikacija  lista proizvoda  životinjskog porijekla i hrane za životinje. 
U cilju efikasne kontrole i dobijanja informacija o pošiljci, granični  službeni veterinar može zatražiti informaciju od odgovornih lica, odnosno uvid u manifest o teretu broda ili aviona radi određenih provjera.
Sve pošiljke životinja, sjemena, jajnih ćelija i embriona, kao i proizvoda životinjskog porijekla koje se uvoze u Crnu Goru podliježu veterinarskom pregledu od strane graničnog veterinarskog inspektora. Pošiljka se najavljuje graničnom veterinarskom inspektoru za pregled najmanje 24 sata prije prispijeća pošiljke na granično inspekcijsko mjesto.
 
Po prispijeću uredno najavljene pošiljke na granično inspekcijsko mjesto, uvoznik ili njegov ovlašćeni zastupnik podnosi zahtjev za pregled pošiljke graničnom veterinarskom inspektoru na obrascu koji je propisala Veterinarska uprava.  Uz  zahtjev se prilaže veterinarski sertifikat i ostala dokumentacija kao što su fakture, tovarni listovi i lista sa identifikacionim oznakama životinja.
 
U cilju efikasne kontrole i dobijanja informacija o pošiljci, granični veterinarski inspektor može zatražiti informaciju od odgovornih lica, odnosno uvid u manifest o teretu broda ili aviona radi određenih provjera.

Način pregleda pošiljke na graničnom inspekcijskom mjestu

Svaka pošiljka životinja,proizvoda životinjskog porijekla i hrane za životinje koja se uvozi u Crnu Goru, mora biti podvrgnuta dokumentacijskom, identifikacionom i fizičkom pregledu. 

Kada pošiljka ne ispunjava propisane zahtjeve granični veterinarski preduzima  sljedeće  radnje:

1) zabranjuje uvoz;
2) privremeno zabrajuje uvoz, kada treba otkloniti nedostatke na pošiljci i pratećoj dokumentaciji; 
3) zabranjuje upotrebu vozila za prevoz pošiljaka, ako ne ispunjavaju propisane uslove.

Granični veterinarski inspektor odlučuje o vraćanju ili uništavanju pošiljke na zahtjev uvoznika. Do konačne odluke o postupanju sa pošiljkom ona mora biti pod nadzorom carinske službe i granične veterinarske inspekcije. Troškove nastale u postupku ponovne otpreme ili uništavanja pošiljke snosi uvoznik. 

Granični službeni veterinar, na osnovu prethodnih provjera, epizootiološke situacije zemlje porijekla odnosno zemlje izvoznice, odobrava tranzit preko teritorije Crne Gore pošiljki  životinja,  proizvoda životinjskog porijekla i hrane za životinje  samo ako: 

- pošiljke dolaze iz države ili dijela države  iz koje nije zabranjen uvoz odnosno tranzit u Crnu Goru;
- pošiljku prati propisana dokumentacija;
- je pošiljka podvrgnuta  dokumentacijskom i identifikacijskom pregledu.

Pošiljke koje se prevoze avionskim ili pomorskim prevozom mogu se identifikovati i obaviti dokumentacijski pregled na osnovu brodskog odnosno avionskog manifesta samo kada se pošiljke ne istovaraju. U izuzetnim situacijama, kada postoje informacije da pošiljke predstavljaju opasnost po javno zdravlje ili zdravlje životinja moraju se izvršiti i fizički pregledi takvih pošiljki.

Kod drumskog i željezničkog  prevoza preko teritorije Crne Gore pošiljka mora biti transportovana bez istovaranja nakon napuštanja graničnog ulaznog inspekcijskog mjesta i mora napustiti teritoriju Crne Gore najkasnije u roku od tri dana. 

Granični službeni veterinar, koji odobrava provoz, obavještava graničnog veterinarskog inspektora na izlaznom graničnom prelazu putem postojećih sredstava komunikacije.

Svaka pošiljka proizvoda životinjskog porijekla koja se uvozi u Crnu Goru mora biti podvrgnuta dokumentacijskom, identifikacionom i fizičkom pregledu. 

Kada pošiljka proizvoda životinjskog porijekla ne ispunjava propisane zahtjeve granični veterinarski inspektor preduzima sljedeće  radnje:

1) zabranjuje uvoz;
2) privremeno zabrajuje uvoz, kada treba otkloniti nedostatke na pošiljci i pratećoj dokumentaciji;      
3) zabranjuje upotrebu vozila za prevoz pošiljaka, ako ne ispunjavaju propisane uslove.

Granični veterinarski inspektor odlučuje o vraćanju ili uništavanju pošiljke na zahtjev uvoznika. Do konačne odluke o postupanju sa pošiljkom ona mora biti pod nadzorom carinske službe i granične veterinarske inspekcije. Troškovi nastali u postupku ponovne otpreme ili uništavanja pošiljke snosi uvoznik. 

Ako su rezultati laboratorijskih provjera pozitivni, vrši se pojačana laboratorijska provjera sljedećih pošiljki tih proizvoda.

Granični veterinarski inspektor na osnovu prethodnih provjera, epizootiološke situacije zemlje porijekla odnosno zemlje izvoznice, odobrava tranzit preko terirorije Crne Gore pošiljki proizvoda životinjskog porijekla samo ako: 

- pošiljke dolaze iz države ili dijela države iz koje nije zabranjen uvoz odnosno tranzit u Crnu Goru;
- pošiljku prati propisana dokumentacija;
- je pošiljka podvrgnuta  dokumentacijskom i identifikacijskom pregledu.

Pošiljke proizvoda životinjskog porijekla koje se prevoze avionskim ili pomorskim prevozom mogu se identifikovati i obaviti dokumentacijski pregled na osnovu brodskog odnosno avionskog manifesta samo kada se pošiljke ne istovaraju. U izuzetnim situacijama, kada postoje informacije da pošiljke predstavljaju opasnost po javno zdravlje ili zdravlje životinja moraju se izvršiti i fizički pregledi takvih pošiljki.

Kod drumskog i željezničkog  prevoza preko teritorije Crne Gore pošiljka mora biti transportovana, bez istovaranja nakon napuštanja graničnog ulaznog inspekcijskog mjesta i  mora napustiti teritoriju Crne Gore najkasnije u roku od tri dana. 

Granični veterinarski inspektor  koji odobrava provoz, obavještava graničnog veterinarskog inspektora na izlaznom graničnom prelazu putem postojećih sredstava komunikacije.

Posebni uslovi i procedure

Kada se radi o uvozu živih životinja, u prethodnom postupku se moraju obezbijediti uslovi za njihov karantin u skladu sa propisima. Mjesto karantina, vrstu ispitivanja i uslove u pogledu držanja životinje u karantinu određuje Veterinarska uprava. Za uvoz stranih (alohtonih) životinjskih vrsta, potrebno je prethodno odobrenje ministarstva nadležnog za  zaštitu životne sredine.

Za životinje koje se uvoze radi učešća u sportskim takmičenjima, na izložbama i sajmovima, u trajanju od najviše 15 dana, kao i za kopitare, papkare, pernatu živinu i kuniće koji se uvoze za klanje, Veterinarska uprava može odrediti da ne moraju biti u karantinu, ako je epizootiološka situacija u zemlji izvoznici takva da ne prijeti opasnost od unošenja zaraznih bolesti životinja.

Dokumenti

Zakon o veterinarstvu
Granična inspekcijska mjesta
Pregled pošiljki živih životinja, sjemena, jajnih celija i embriona - dokumentacijski, identifikacioni i fizički pregled
Pregled pošiljki proizvoda životinjskog porijekla - dokumentacijski, identifikacioni i fizički pregledu

Kontakti

Veterinrska uprava 
Bulevar Sv. Petra Cetinjskog br.9 
81000 Podgorica
Tel: +382 20 201 945 
Fax: +382 20 201 946 
E-mail: veterinarska.uprava@vu.gov.me