Customs

In this part of the CEFTA Web Portal you will find the most important customs import/export procedures separately for each CEFTA Economy. Procedures include but are not limited to: 1.The location of customs clearance offices; 2.The working hours in each office; 3.The procedures to follow based on the destination of your goods; 4.The documents to present to customs authorities for obtaining approval for the relevant destination; 5.The officially approved documents given to you by customs authorities in each case; 6.The procedures followed by customs authorities for calculating the customs value of your goods; 7.The definition of rules of origins determining customs preferential or non preferential tariffs; 8.The Free Trade Agreements signed by each CEFTA Economy with the other signatories. In cases where the final destination of goods is one of the CEFTA Economies, please refer to the import procedures section of this Economy on this portal. In cases where goods transit through different economies before arriving to their final destination, please refer to the transit procedures of these economies. If goods exit one of the CEFTA Economies included in this site, please refer to the export procedures for the relevant Economy.
Opis sporazma o slobodnoj trgovini

Opis sporazma o slobodnoj trgovini

U cilju olakšavanja trgovine, stvaranja pretpostavki za povecanje robne razmjene (posebno izvoza), kreiranja povoljnog okruženja za domace i strane investicije, Bosna i Hercegovina je zakljucila odredeni broj bilateralnih ugovora o slobodnoj trgovini. Svi ugovori su zakljuceni u skladu sa clanom XXIV WTO Opceg sporazuma o carinama i trgovini (GATT 1994) uz manje ili duže prijelazne periode liberalizacije trgovine.

Implementirani sporazumi o slobodnoj trgovini

CEFTA 2006 – Sporazum o izmjeni i pristupanju Centralnoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini

Bilateralni ugovori o slobodnoj trgovini koje je Bosna i Hercegovina zakljucila sa današnjim clanicama CEFTA Sporazuma bili su tzv. asimetricni sporazumi u kojima su robe porijeklom iz BiH mogle odmah koristiti nultu carinsku stopu dok su carine pri uvozu u BiH za robe druge ugovorne strane bile postepeno snižavane.

Krajem 2006. godine ova mreža bilateralnih ugovora o slobodnoj trgovini sa zemljama u regionu (Albanija, Bugarska, Hrvatska, Makedonija, Moldova, Rumunija, Srbija i Crna Gora i UNMIK/Kosovo) je zamijenjena potpisivanjem regionalnog sporazuma o slobodnoj trgovini CEFTA 2006 (Bukurešt, 19.12.2006.). CEFTA Sporazum je za BiH stupio na snagu 22.11.2007. godine.

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskim zajednicama i njihovim zemljama clanicama (SSP) i Privremeni sporazum o trgovini i trgovinskim pitanjima (PS) – potpisani u Briselu 16. juna 2008. godine. Privremeni sporazum je stupio na snagu 1. jula 2008. godine.

Ugovor o slobodnoj trgovini sa Republikom Turskom – potpisan u Ankari 3. jula 2002. godine, stupio na snagu 1. jula 2003. godine.

Napomena: Tekstove sporazuma je moguce preuzeti sa web stranice Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH (www.mvteo.gov.ba).

Kontakt

Hajrudin Podbicanin – Pomocnik ministra za carinsku politiku i tarife
Musala 9, 71000 Sarajevo Bosna i Hercegovina
Tel: 033/664-103 fax: 033/664-103
E-mail: hajrudin.podbicanin@mvteo.gov.ba

Midhat Salic - Pomocnik ministra za medunarodne trgovinske odnose

Musala 9, 71000 Sarajevo Bosna i Hercegovina
Tel: 033 445-750 fax: 033 225 914
E-mail: midhat.salic@mvteo.gov.ba