Customs

In this part of the CEFTA Web Portal you will find the most important customs import/export procedures separately for each CEFTA Economy. Procedures include but are not limited to: 1.The location of customs clearance offices; 2.The working hours in each office; 3.The procedures to follow based on the destination of your goods; 4.The documents to present to customs authorities for obtaining approval for the relevant destination; 5.The officially approved documents given to you by customs authorities in each case; 6.The procedures followed by customs authorities for calculating the customs value of your goods; 7.The definition of rules of origins determining customs preferential or non preferential tariffs; 8.The Free Trade Agreements signed by each CEFTA Economy with the other signatories. In cases where the final destination of goods is one of the CEFTA Economies, please refer to the import procedures section of this Economy on this portal. In cases where goods transit through different economies before arriving to their final destination, please refer to the transit procedures of these economies. If goods exit one of the CEFTA Economies included in this site, please refer to the export procedures for the relevant Economy.
 

Carinske prijave propisane su Zakonom o carinskoj politici BiH (Zakon) i Odlukom o provedbenim propisima Zakona o carinskoj politici (Odluka). Carinska prijava može se podnijeti u pisanom obliku ili u nekim slučajevima korištenjem tehnike obrade podataka. Službeni obrazac jedinstvene carinske prijave (JCI obrazac) u pisanom obliku, dat je u prilogu 16. Odluke. Sektor za carine Uprave za indirektno oporezivanje BiH (Uprava) izdao je i Uputstvo o popunjavanju carinske prijave podnijete u pisanom obliku, korištenjem tehnike obrade podataka i zbirne prijave koje se može naći na web stranici Uprave (www.uino.gov.ba).

Prijava se mora sačiniti na jednom od jezika BiH. Uz carinsku prijavu za stavljanje robe u slobodan promet potrebno je priložiti sljedeća dokumenta:


•Faktura na osnovu koje je prijavljena carinska vrijednost robe
•Deklaracija vrijednosti sa podacima za utvrđivanje carinske vrijednosti
•Dokumenta potrebna za primjenu preferencijalnih tarifnih mjera ili drugih mjera koje odstupaju od važećih propisa, kao npr. dokaz o porijeklu (za više informacija pogledajte link o Porijeklu)
•Sva ostala potrebna dokumenta koja se odnose na datu robu; npr. veterinarski ili fitosanitarni certifikati, dozvole i sl. (za više informacija kliknite na odgovarajući link lijevo).

Carinski organi mogu također zahtjevati da se prilože i prevozna dokumenta, a u nekim slučajevima i dokumenta koja se odnose na prethodni carinski postupak. Carinsku prijavu je također moguće podnijeti i elektronskim putem i to samo za špeditere koji imaju odobren pristup carinskom serveru. Međutim važeća je ovjerena i potpisana printana verzija prijave na JCI obrascu.

Pored redovnog postupka moguće je, uz prethodno odobrenje, podnijeti carinsku prijavu i pojednostavljenim postupcima. Ovi postupci regulisani su članom 73. Zakona i članovima 160-175. Odluke. To su postupak nepotpune prijave, postupak na temelju fakture i postupak lokalnog carinjenja.

Prijava se predaje carinskom uredu gdje je roba pokazana. Bilo da je prijava podnijeta prije ili nakon pokazivanja robe, prijava se prihvata samo nakon što se i roba na koju se prijava odnosi pokaže carini. Prijavu je moguće podnijeti i izvan radnih dana i radnog vremena carinskih organa, uz odobrenje na zahtjev deklaranta i na njegov trošak.