Customs

In this part of the CEFTA Web Portal you will find the most important customs import/export procedures separately for each CEFTA Economy. Procedures include but are not limited to: 1.The location of customs clearance offices; 2.The working hours in each office; 3.The procedures to follow based on the destination of your goods; 4.The documents to present to customs authorities for obtaining approval for the relevant destination; 5.The officially approved documents given to you by customs authorities in each case; 6.The procedures followed by customs authorities for calculating the customs value of your goods; 7.The definition of rules of origins determining customs preferential or non preferential tariffs; 8.The Free Trade Agreements signed by each CEFTA Economy with the other signatories. In cases where the final destination of goods is one of the CEFTA Economies, please refer to the import procedures section of this Economy on this portal. In cases where goods transit through different economies before arriving to their final destination, please refer to the transit procedures of these economies. If goods exit one of the CEFTA Economies included in this site, please refer to the export procedures for the relevant Economy.
Export este regimul vamal în care mărfurile sînt scoase din teritoriul vamal al Republicii Moldova fără obligaţia returnării lor în acest teritoriu.  Mărfurile pot fi plasate în acest regim cu condiţia onorării drepturilor de export, respectării măsurilor de politică economică şi îndeplinirii altor condiţii prevăzute de legislaţia în vigoare.

Exportatorul este obligat să depună o declaraţie vamală de export pentru mărfurile exportate, fie la biroul vamal în raza de activitate a căruia se află sediul lui, fie la biroul vamal în raza de activitate a căruia se află locul de încărcare a mărfurilor pentru export.  În anumite cazuri temeinic justificate, declaraţia vamală de export poate fi depusă la organul vamal de frontieră.
Principalele acte normative care reglementează exportul sunt Codul Vamal şi Hotărârea Guvernului nr.1140 din 02.11.2005 cu privire la regimurile şi destinaţiile vamale.

Documente, certificate, declaraţii utilizate la proceduri de export

Orice persoană sau companie care efectuează operaţiuni de export trebuie să posede următoarele acte:
• declaraţia de export;
• factura;
• documentele de transport (CMR or TIR);
• packing list (un act de însoţire a documentelor de transport care indică tipul şi ambalarea detaliată a mărfurilor exportate);
• certificatul de origine (acesta nu este un document obligatoriu, dar este necesar atunci când mărfurile exportate pot beneficia de tratamente tarifare preferenţiale);
• certificatele sanitar-veterinare şi fitosanitare (în cazul produselor agricole);
• licenţa de export (în cazul exportului de arme şi muniţii)

Condiţii special pentru export

Exportul din Republica Moldova este liber şi nu necesită licenţă. Oricum, licenţa de export este necesară în cazuri specifice şi pentru anumite tipuri de marfă, spre exemplu în cazul exportului de arme şi muniţii).

Contacte

Serviciul Vamal al Republicii Moldova
Addresa: 30, Columna str., Chisinau, MD-2001, Republica Moldova
serviciul de presa: + 373 22/ 574-120
anticamera: + 373 22/ 574-201
Secretariat: + 373 22/ 574-182
E-mail: vama@customs.gov.md
Website: www.customs.gov.md