Customs

In this part of the CEFTA Web Portal you will find the most important customs import/export procedures separately for each CEFTA Economy. Procedures include but are not limited to: 1.The location of customs clearance offices; 2.The working hours in each office; 3.The procedures to follow based on the destination of your goods; 4.The documents to present to customs authorities for obtaining approval for the relevant destination; 5.The officially approved documents given to you by customs authorities in each case; 6.The procedures followed by customs authorities for calculating the customs value of your goods; 7.The definition of rules of origins determining customs preferential or non preferential tariffs; 8.The Free Trade Agreements signed by each CEFTA Economy with the other signatories. In cases where the final destination of goods is one of the CEFTA Economies, please refer to the import procedures section of this Economy on this portal. In cases where goods transit through different economies before arriving to their final destination, please refer to the transit procedures of these economies. If goods exit one of the CEFTA Economies included in this site, please refer to the export procedures for the relevant Economy.
Admiterea temporară conform Codului Vamal al Republicii Moldova este regimul vamal care permite utilizarea pe teritoriul Republicii Moldova, cu suspendare parţială sau totală de drepturi de import şi fără aplicarea măsurilor de politică economică, a mărfurilor străine destinate reexportului în aceeaşi stare, cu excepţia uzurii lor normale. Mărfurile admise temporar nu pot fi vândute, închiriate, subînchiriate, date în comodat, gajate, transferate sau puse la dispoziţia unei alte persoane pe teritoriul Republicii Moldova decât cu acordul organului vamal în baza cererii depuse, după plata drepturilor de import şi efectuarea procedurilor vamale de punere în liberă circulaţie.

Următoarele bunuri pot fi plasate în regimul de admitere temporară cu suspendare totală de la plata drepturilor de import:

• materialul profesional, inclusiv aparatajul de presă, radiodifuziune şi televiziune, pentru o perioadă de până la 12 luni;
• mărfurile destinate prezentării sau utilizării la expoziţii, târguri, întruniri sau alte manifestări similare, inclusiv mostrele utilizate în scopuri demonstrative;
• mărfurile importate în scop educativ, ştiinţific sau cultural, pentru o perioadă de până la 12 luni;
• echipamentul medical, chirurgical şi de laborator expediat gratuit spitalelor şi altor instituţii sanitare destinat stabilirii de diagnostice sau în scopuri terapeutice pentru a suplini insuficienţa dotărilor proprii;
• materialele care urmează a fi utilizate pentru înlăturarea efectelor catastrofelor care au afectat teritoriul Republicii Moldova;
• containerele, ambalajele interioare şi exterioare şi anumite palete, pentru o perioadă de până la 6 luni, cu excepţia ambalajelor care au făcut obiectul unei cumpărări, unei închirieri-vânzări, unui împrumut sau unui contract similar încheiat de către o persoană stabilită sau rezidentă pe teritoriul Republicii Moldova;
• mijloacele de transport rutier, feroviar, aerian şi maritim.

Pentru lista detaliată a mărfurilor şi cerinţelor în cazul regimului de admitere temporară, agenţii economici trebuie să consulte Hotărârea Guvernului nr.1140 din 02.11.2005 cu privire la regimurile şi destinaţiile vamale.

Anumite mărfuri pot fi plasate sub regimul vamal de admitere temporară cu suspendare parţială de la plata drepturilor de import, ceea ce înseamnă că este necesară depunerea unei garanţii, care ar acoperi o eventuală obligaţie vamală ce ar putea apărea ulterior pe durata derulării regimului vamal.

O atenţie sporită trebuie acordată respectării termenului de admitere temporară specificat în autorizaţia eliberată de către Serviciul Vamal. După expirarea termenului aprobat, mărfurile admise temporar pot fi plasate sub alt regim vamal. În cazul depăşirii perioadei aprobate, Serviciul Vamal aplică amenzi şi penalităţi.

Republica Moldova este membră a Convenţiei vamale cu privire la admiterea temporară a autovehiculelor comerciale (18 mai 1956, Geneva).  De asemenea, la 5 decembrie 2008, Republica Moldova a aderat la Convenţia privind admiterea temporară (carnetele ATA şi CPD) adoptată pe 26 iunie 1990 la Istanbul.