Customs

In this part of the CEFTA Web Portal you will find the most important customs import/export procedures separately for each CEFTA Economy. Procedures include but are not limited to: 1.The location of customs clearance offices; 2.The working hours in each office; 3.The procedures to follow based on the destination of your goods; 4.The documents to present to customs authorities for obtaining approval for the relevant destination; 5.The officially approved documents given to you by customs authorities in each case; 6.The procedures followed by customs authorities for calculating the customs value of your goods; 7.The definition of rules of origins determining customs preferential or non preferential tariffs; 8.The Free Trade Agreements signed by each CEFTA Economy with the other signatories. In cases where the final destination of goods is one of the CEFTA Economies, please refer to the import procedures section of this Economy on this portal. In cases where goods transit through different economies before arriving to their final destination, please refer to the transit procedures of these economies. If goods exit one of the CEFTA Economies included in this site, please refer to the export procedures for the relevant Economy.
Cadrul legal

Codul Vamal şi Hotărîrea Guvernului nr.1140 din 02.11.2005

Regimul perfecţionării active

Perfecţionarea activă este regimul vamal în care mărfurile importate în Republica Moldova sunt prelucrate sau transformate, iar apoi exportate din Republica Moldova sub forma de produse compensatoare.

Authorization

Autorizaţia de perfecţionare activă se eliberează de către Serviciul Vamal în baza cererii depuse doar persoanelor juridice din Republica Moldova şi trebuie să includă cantităţile şi termenul în care produsele compensatoare trebuie să fie exportate sau reexportate ori să li se atribuie o altă destinaţie vamală.

Termenul pentru exportul sau reexportul produselor compensatoare

La stabilirea acestui termen Serviciul Vamal ţine seama de timpul necesar îndeplinirii operaţiunilor de perfecţionare şi de export al produselor compensatoare. Termenul începe la data când mărfurile sînt plasate sub regimul vamal de perfecţionare activă şi poate fi prelungit în baza unei cereri argumentate a titularului autorizaţiei. Agenţilor economici care nu respectă condiţiile regimului de perfecţionare activă Serviciul Vamal le aplică amenzi, penalităţi şi proceduri de recuperare a datoriilor aferente.

Metode pentru calcularea drepturilor de import

Perfecţionarea activă permite ca următoarele mărfuri să fie utilizate pe teritoriul Republicii Moldova în una sau mai multe operaţiuni de prelucrare:
1. Mărfurile străine destinate scoaterii de pe teritoriul vamal sub formă de produse compensatoare fără încasarea drepturilor de import (cu excepţia taxei pentru proceduri vamale) şi fără aplicarea măsurilor de politică economică – aşa numitul sistem de perfecţionare activă cu suspendare;
2. Mărfurile importate şi puse în liberă circulaţie cu condiţia să fie scoase de pe teritoriul vamal sub formă de produse compensatoare; în acest caz, regimul vamal de perfecţionare activă se efectuează cu încasarea drepturilor de import şi restituirea acestora la realizarea exportului – aşa numitul sistem de perfecţionare activă cu restituire.

Contacte

Serviciul Vamal al Republicii Moldova
Adresa: 30, Columna str., Chisinau, MD-2001, Republica Moldova
serviciul de presa: + 373 22/ 574-120
anticamera: + 373 22/ 574-201
Secretariat: + 373 22/ 574-182
E-mail: vama@customs.gov.md
Website: www.customs.gov.md