Customs

In this part of the CEFTA Web Portal you will find the most important customs import/export procedures separately for each CEFTA Economy. Procedures include but are not limited to: 1.The location of customs clearance offices; 2.The working hours in each office; 3.The procedures to follow based on the destination of your goods; 4.The documents to present to customs authorities for obtaining approval for the relevant destination; 5.The officially approved documents given to you by customs authorities in each case; 6.The procedures followed by customs authorities for calculating the customs value of your goods; 7.The definition of rules of origins determining customs preferential or non preferential tariffs; 8.The Free Trade Agreements signed by each CEFTA Economy with the other signatories. In cases where the final destination of goods is one of the CEFTA Economies, please refer to the import procedures section of this Economy on this portal. In cases where goods transit through different economies before arriving to their final destination, please refer to the transit procedures of these economies. If goods exit one of the CEFTA Economies included in this site, please refer to the export procedures for the relevant Economy.
Cadrul Legal

Codul Vamal şi Hotărîrea Guvernului nr.1140 din 02.11.2005

Regimul perfecţionării pasive

Perfecţionarea pasivă este regimul vamal în care mărfurile aflate în liberă circulaţie sînt scoase temporar în afara teritoriului Republicii Moldova pentru a fi prelucrate sau transformate în altă ţară, iar apoi sînt introduse înapoi în Republica Moldova sub formă de produse compensatoare cu exonerarea totală sau parţială de drepturile de import. Exportul temporar de mărfuri în vederea perfecţionării pasive atrage aplicarea măsurilor de politică economică prevăzute pentru exportul definitiv de mărfuri.

Procedura

Perfecţionarea pasivă implică următoarele operaţiuni:
1.Transformarea mărfurilor, inclusiv asamblarea, montarea şi asortarea lor;
2. Prelucrarea mărfurilor;
3. Repararea mărfurilor, inclusiv corectarea şi ajustarea lor.

Autorizaţia

Autorizaţia de perfecţionare pasivă se eliberează de către Serviciul Vamal în baza cererii depuse doar persoanelor juridice din Republica Moldova şi trebuie să includă cantităţile şi termenul în care produsele compensatoare trebuie să fie reimportate în Republica Moldova ori să li se atribuie o altă destinaţie vamală.

Termenul pentru re-importul produselor compensatoare

La stabilirea acestui termen Serviciul Vamal ţine seama de timpul necesar îndeplinirii operaţiunilor de perfecţionare şi de import al produselor compensatoare. Termenul începe la data când mărfurile sînt plasate sub regimul vamal de perfecţionare pasivă şi poate fi prelungit în baza unei cereri argumentate a titularului autorizaţiei. Agenţilor economici care nu respectă condiţiile regimului de perfecţionare pasivă Serviciul Vamal le aplică amenzi, penalităţi şi proceduri de recuperare a datoriilor aferente.

Contacte

Instituţiile Relevante

Serviciul Vamal al Republicii Moldova
Adresa: 30, Columna str., Chișinău, MD-2001, Republica Moldova
serviciul de presa: + 373 22/ 574-120
anticamera: + 373 22/ 574-201
Secretariat: + 373 22/ 574-182
Website: www.customs.gov.md