Customs

In this part of the CEFTA Web Portal you will find the most important customs import/export procedures separately for each CEFTA Economy. Procedures include but are not limited to: 1.The location of customs clearance offices; 2.The working hours in each office; 3.The procedures to follow based on the destination of your goods; 4.The documents to present to customs authorities for obtaining approval for the relevant destination; 5.The officially approved documents given to you by customs authorities in each case; 6.The procedures followed by customs authorities for calculating the customs value of your goods; 7.The definition of rules of origins determining customs preferential or non preferential tariffs; 8.The Free Trade Agreements signed by each CEFTA Economy with the other signatories. In cases where the final destination of goods is one of the CEFTA Economies, please refer to the import procedures section of this Economy on this portal. In cases where goods transit through different economies before arriving to their final destination, please refer to the transit procedures of these economies. If goods exit one of the CEFTA Economies included in this site, please refer to the export procedures for the relevant Economy.
Cadrul Legal

Codul Vamal şi Hotărîrea Guvernului nr.1140 din 02.11.2005.

Regimul antrepozitului vamal

Conform Codului Vamal antrepozitul vamal este regimul care permite depozitarea temporară într-un antrepozit a mărfurilor sub supraveghere vamală, fără perceperea drepturilor vamale (cu excepţia taxei pentru proceduri vamale). Toate mărfurile, cu excepţia celor prohibite pentru import sau export, pot fi plasate sub regimul de antrepozit vamal. Antrepozitul vamal permite depozitarea într-un antrepozit a mărfurilor străine, fără aplicarea drepturilor de import şi măsurilor de politică economică, şi a mărfurilor autohtone destinate exportului.

Procedura de autorizare

Autorizaţia pentru antrepozitul vamal este emisă de Serviciul Vamal în baza cererii depuse exclusiv de către persoanele rezidente în Republica Moldova.

Type of customs warehouse

  1. Antrepozitul vamal public – disponibil pentru depozitarea mărfurilor oricărei persoane;
  2. Antrepozitul vamal privat – destinat depozitării mărfurilor exclusiv de către antrepozitar.
Lista antrepozitelor vamale autorizate de Serviciul Vamal al Republicii Moldova.

Responsibilities of the warehouse keeper.

(a) Să asigure ca mărfurile aflate în regim de antrepozit vamal se află permanent sub supraveghere vamală.
(b) Să îndeplinească obligaţiunile ce ţin de păstrarea mărfurilor în regim de antrepozit vamal.
(c) Să respecte condiţiile specifice prevăzute în Autorizaţie.

Contacte

Serviciul Vamal al Republicii Moldova
Adresa: 30, Columna str., Chisinau, MD-2001, Republica Moldova
serviciul de presa: + 373 22/ 574-120
anticamera: + 373 22/ 574-201
Secretariat: + 373 22/ 574-182
E-mail: vama@customs.gov.md
Website: www.customs.gov.md