Customs

In this part of the CEFTA Web Portal you will find the most important customs import/export procedures separately for each CEFTA Economy. Procedures include but are not limited to: 1.The location of customs clearance offices; 2.The working hours in each office; 3.The procedures to follow based on the destination of your goods; 4.The documents to present to customs authorities for obtaining approval for the relevant destination; 5.The officially approved documents given to you by customs authorities in each case; 6.The procedures followed by customs authorities for calculating the customs value of your goods; 7.The definition of rules of origins determining customs preferential or non preferential tariffs; 8.The Free Trade Agreements signed by each CEFTA Economy with the other signatories. In cases where the final destination of goods is one of the CEFTA Economies, please refer to the import procedures section of this Economy on this portal. In cases where goods transit through different economies before arriving to their final destination, please refer to the transit procedures of these economies. If goods exit one of the CEFTA Economies included in this site, please refer to the export procedures for the relevant Economy.
Cadrul Legal

Principalele acte normative care reglementează tranzitul sunt Codul Vamal şi Hotărârea Guvernului nr.1140 din 02.11.2005 cu privire la regimurile şi destinaţiile vamale.

Tranzitul internaţional

Tranzitul internaţional reprezintă permisiunea de a transporta mărfurile străine de la un organ vamal de frontieră la alt organ vamal de frontieră cu condiţia că mărfurile respective nu sunt destinate importului pentru a fi folosite pe teritoriul Republicii Moldova.
Mărfurile şi mijloacele de transport aflate în regim de tranzit sunt plasate sub sigiliu vamal.  Mărfurile pot fi tranzitate doar în baza unei autorizaţii eliberate de Serviciul Vamal. Nu pot fi plasate sub regimul vamal de tranzit mărfurile prohibite de a fi introduse în Republica Moldova. Timpul tranzitului se stabileşte de organul vamal, dar nu poate depăşi 8 zile de la data trecerii frontierei vamale. Organul vamal de intrare stabileşte perioada de timp în care mărfurile tranzitate trebuie să ajungă la organul vamal de destinaţie în dependenţă de tipul mijlocului de transport, distanţa de parcurs, condiţii climaterice, etc.  Regimul vamal de tranzit se încheie cu prezentarea mărfurilor la organul vamal de destinaţie în stare intactă (inclusiv sigiliile vamale), cu excepţia pierderilor naturale aferente transportării şi păstrării în condiţii bune.

Tranzitul intern

Tranzitul intern reprezintă transportarea mărfurilor de la un organ vamal de frontieră pînă la un organ vamal intern fără achitarea drepturilor de import, ulterior acestea fiind plasate în altă destinaţie vamală sau supuse perceperii drepturilor de import în cazul plasării în circulaţie liberă sau, în cazul exportului, reprezintă transportarea mărfurilor de la un organ vamal intern la un organ vamal de frontieră.

Sistemele utilizate pentru transportarea mărfurilor

Sistemele de tranzit aplicabile în Republica Moldova sunt următoarele:
• Sistemul de tranzit al Uniunii Europene – se aplică pentru mărfurile transportate pe cale rutieră şi feroviară în conformitate cu normele metodologice specificate în ordinele emise de Serviciul Vamal;
• Sistemul T1 – se aplică pentru 1) mărfurile importate care intră în Republica Moldova înainte de a ajunge la biroul vamal de destinaţie pentru vămuirea finală; şi, 2) mărfurile la export care sunt vămuite de către un birou vamal regional înainte de a ajunge la un organ vamal de frontieră;
• Sistemul TIR – în conformitate cu convenţia TIR semnată pe 14 iunie 1975 la Geneva;
• Sistemul ATA – în conformitate cu convenţia ATA semnată pe 6 decembrie 1961 în Bruxelles.
În cazul utilizării procedurilor de tranzit în conformitate cu acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte, organul vamal le acceptă fără a emite documente interne.

Contacte

Serviciul Vamal al Republicii Moldova
Adresa: 30, Columna str., Chisinău, MD-2001, Republica Moldova
serviciul de presa: + 373 22/ 574-120
anticamera: + 373 22/ 574-201
Secretariat: + 373 22/ 574-182
E-mail: vama@customs.gov.md
Website: www.customs.gov.md