Customs

In this part of the CEFTA Web Portal you will find the most important customs import/export procedures separately for each CEFTA Economy. Procedures include but are not limited to: 1.The location of customs clearance offices; 2.The working hours in each office; 3.The procedures to follow based on the destination of your goods; 4.The documents to present to customs authorities for obtaining approval for the relevant destination; 5.The officially approved documents given to you by customs authorities in each case; 6.The procedures followed by customs authorities for calculating the customs value of your goods; 7.The definition of rules of origins determining customs preferential or non preferential tariffs; 8.The Free Trade Agreements signed by each CEFTA Economy with the other signatories. In cases where the final destination of goods is one of the CEFTA Economies, please refer to the import procedures section of this Economy on this portal. In cases where goods transit through different economies before arriving to their final destination, please refer to the transit procedures of these economies. If goods exit one of the CEFTA Economies included in this site, please refer to the export procedures for the relevant Economy.
Cadrul Legal

Principalele acte normative care reglementează transformarea sub control vamal sunt Codul Vamal şi Hotărârea Guvernului nr.1140 din 02.11.2005 cu privire la regimurile şi destinaţiile vamale.

Lista operaţiunilor de transformare sub control vamal este de asemenea stipulată în Hotărîrea Guvernului menţionată mai sus.

Procedura de autorizare a regimului de transformare sub control vamal

Transformarea sub control vamal este regimul vamal care permite ca mărfurile străine să fie utilizate pe teritoriul Republicii Moldova în operaţiuni ce le modifică natura sau starea, fără încasarea drepturilor de import şi fără aplicarea măsurilor de politică economică. Produsele rezultate din astfel de operaţiuni trebuie să fie puse în liberă circulaţie cu plata drepturilor de import aferente acestor mărfuri.
Mărfurile pot fi plasate sub regimul de transformare sub control vamal la cererea agentului economic în baza autorizaţiei eliberate de către Serviciul Vamal doar în cazul când îndeplinesc următoarele condiţii:
- mărfurile de import pot fi identificate în produsele transformate;
- mărfurile, după transformare, nu pot fi readuse la forma sau starea în care s-au aflat pînă la plasarea lor sub acest regim.

Contacte

Serviciul Vamal al Republicii Moldova
 30, Columna str., Chisinau, MD-2001, Republica Moldova
serviciul de presa: + 373 22/ 574-120
anticamera: + 373 22/ 574-201
Secretariat: + 373 22/ 574-182
E-mail: vama@customs.gov.md
Website: www.customs.gov.md