Customs

In this part of the CEFTA Web Portal you will find the most important customs import/export procedures separately for each CEFTA Economy. Procedures include but are not limited to: 1.The location of customs clearance offices; 2.The working hours in each office; 3.The procedures to follow based on the destination of your goods; 4.The documents to present to customs authorities for obtaining approval for the relevant destination; 5.The officially approved documents given to you by customs authorities in each case; 6.The procedures followed by customs authorities for calculating the customs value of your goods; 7.The definition of rules of origins determining customs preferential or non preferential tariffs; 8.The Free Trade Agreements signed by each CEFTA Economy with the other signatories. In cases where the final destination of goods is one of the CEFTA Economies, please refer to the import procedures section of this Economy on this portal. In cases where goods transit through different economies before arriving to their final destination, please refer to the transit procedures of these economies. If goods exit one of the CEFTA Economies included in this site, please refer to the export procedures for the relevant Economy.
Descrierea ACL

Politicile comerciale promovate de catre Republica Moldova sunt orientate în cea mai mare masura, spre atragerea investitiilor în sectoarele economiei nationale, care sunt capabile sa asigure inovatii, transfer de know-how si productie competitiva pe piata interna si externa, valoare adaugata înalta si crearea unei infrastructuri tehnice si economice eficiente pentru valorificarea potentialului economic existent.
Datorita pozitionarii geografice favorabile Republica Moldova este o platforma pentru amplasarea organizatiilor internationale si corporatiilor transnationale si devine atractiva pentru derularea afacerilor dintre pietele de vest si est.

ACL implementate

EU
În ceea ce priveste cadrul relatiilor comerciale cu UE, trebuie de mentionat ca începând cu 1 martie 2008, Moldova beneficiaza de Preferintele Comerciale Autonome oferite în mod unilateral de catre UE, în asa fel regimul comercial oferit de UE permite pentru aproape toate produsele originare din RM accesul pe piata UE fara restrictii cantitative si taxe vamale, unica exceptie fiind un numar restrîns de produse sensibile pentru UE, asupra carora se aplica contingente tarifare. Preferinte oferite au creat premise pentru cresterea competitivitatii produselor autohtone exportate în UE, totodata, stimulînd eforturile exportatorilor moldoveni de a penetra pe piete de alternativa a CSI.

Astfel din momentul obtinerii acestui regim preferential, aproximativ 70% din total exporturi ale Republicii Moldova catre aceasta piata au beneficiat de schema preferentiala de export, în acelasi timp majoritatea contingentelor oferite ramîn complet nevalorificate, acestea se refera în mare parte la produsele de origine animaliera. De asemenea trebuie mentionat faptul ca exporturile contingentate sau excluse partial din ATP constituie circa 10% din totalul exporturilor Republicii Moldova catre piata din UE.
CIS
La ora actuala Moldova are încheiate acorduri bilaterale de comert liber cu 9 tari din CSI. Astfel circa 36% din totalul tranzactiilor comerciale internationale ale Republicii Moldova sunt efectuate în cadrul acordurilor de liber schimb cu aceste state, fiind într-o usoara descrestere fata de anii precedenti. (De mentionat aici parasirea acestui grup de state, de catre Georgia).
Cu toate ca Acordurile mentionate prevad un regim general de scutire de la plata taxelor pentru comertul cu bunuri, acestea dau posibilitatea introducerii exceptiilor, care nu sunt stipulate de textele acordurilor. Exceptiile poarta în general un caracter asimetric, iar fata de produsele exceptate din regimul de comert liber se aplica taxele vamale în regim de clauza natiunii celei mai favorizate.
La 15 aprilie 1994 a fost semnat Acordul multilateral de liber schimb al CSI între Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Kazahstan, Kîrgîzstan, Moldova, Rusia, Ucraina, Uzbekistan, Tadjikistan, cu scopul principal de a pregati tarile pentru parcurgerea primei etape în procesul de creare a unei uniuni economice. Acordul dat nu a fost ratificat de toate partile semnatare.
Recent, în octombrie 2011,  a fost semnat un nou Acord de liber schimb în cadrul CSI (cu excepttia la Azerbaijan, Uzbekistan and Tajikistan), care prevede anularea echivalenta a taxelor vamale, impozitelor si platilor cu efect echivalent si eliminarea restrictiilor cantitative si altor bariere ce afecteaza comertul cu bunuri si servicii în spatiul CSI.
Concomitent la 20 iulie 2002, Georgia, Ucraina, Azerbaidjan si Moldova au încheiat Acordul GUAM despre Crearea unei Zone de Comert Liber, de asemenea în vederea eliminarii taxelor vamale si a altor taxe cu efect echivalent si a limitarilor cantitative în comert, precum si în vederea eliminarii obstacolelor în calea circulatiei libere a bunurilor si serviciilor. Însa, pîna la ora actuala nu s-a avansat în mod real spre crearea unei zone de comert liber în cadrul GUAM./div>

Conditii speciale pentru FTA-uri

CEFTA
Trebuie de mentionat faptul ca, din 2007 Republica Moldova, de asemenea este parte semnatara a Acordului Multilateral Central European cu privire la comertul liber (CEFTA-2006), acord care a evoluat radical sub aspectul participantilor (parasirea României si Bulgariei), în formula actuala partile semnatare fiind, de rînd cu Republica Moldova, Albania, Bosnia si Hertegovina, Croatia, Macedonia, Serbia, Muntenegru si UNMIK Kosovo.
Desi exportul în cadrul CEFTA, pentru Republica Moldova deocamdata ocupa o pozitie minora în totalul exportului tarii noastre, astfel în 2010 exporturile detineau 0,3% din totalul exporturilor Republicii Moldova, este de mentionat faptul ca aceasta are un rol extrem de important în sustinerea eforturilor pentru concretizarea perspectivei europene a Balcanilor de Vest incluzînd si Republica Moldova, reafirmând astfel relevanta Acordului pentru îndeplinirea obiectivului aderãrii la UE a tarii noastre.

Contact

Ministerul  Economiei al Republicii Moldova;
Piata Marii Adunari Nationale 1, MD-2033,
Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 250-554
E-mail: inga.ionesii@mec.gov.md
Website: www.mec.gov.md