Customs

In this part of the CEFTA Web Portal you will find the most important customs import/export procedures separately for each CEFTA Economy. Procedures include but are not limited to: 1.The location of customs clearance offices; 2.The working hours in each office; 3.The procedures to follow based on the destination of your goods; 4.The documents to present to customs authorities for obtaining approval for the relevant destination; 5.The officially approved documents given to you by customs authorities in each case; 6.The procedures followed by customs authorities for calculating the customs value of your goods; 7.The definition of rules of origins determining customs preferential or non preferential tariffs; 8.The Free Trade Agreements signed by each CEFTA Economy with the other signatories. In cases where the final destination of goods is one of the CEFTA Economies, please refer to the import procedures section of this Economy on this portal. In cases where goods transit through different countries before arriving to their final destination, please refer to the transit procedures of these countries. If goods exit one of the CEFTA Economies included in this site, please refer to the export procedures for the relevant Economy.
Descrierea ACL

Politicile comerciale promovate de către Republica Moldova sunt orientate în cea mai mare măsură, spre atragerea investiţiilor în sectoarele economiei naţionale, care sunt capabile să asigure inovaţii, transfer de know-how şi producţie competitivă pe piaţa internă şi externă, valoare adăugată înaltă şi crearea unei infrastructuri tehnice şi economice eficiente pentru valorificarea potenţialului economic existent.
Datorită poziţionării geografice favorabile Republica Moldova este o platformă pentru amplasarea organizaţiilor internaţionale şi corporaţiilor transnaţionale şi devine atractivă pentru derularea afacerilor dintre pieţele de vest şi est.

ACL implementate

EU
În ceea ce priveşte cadrul relaţiilor comerciale cu UE, trebuie de menţionat că începând cu 1 martie 2008, Moldova beneficiază de Preferinţele Comerciale Autonome oferite în mod unilateral de către UE, în aşa fel regimul comercial oferit de UE permite pentru aproape toate produsele originare din RM accesul pe piaţa UE fără restricţii cantitative şi taxe vamale, unica excepţie fiind un număr restrîns de produse sensibile pentru UE, asupra cărora se aplică contingente tarifare. Preferinţe oferite au creat premise pentru creşterea competitivităţii produselor autohtone exportate în UE, totodată, stimulînd eforturile exportatorilor moldoveni de a penetra pe pieţe de alternativă a CSI.

Astfel din momentul obţinerii acestui regim preferenţial, aproximativ 70% din total exporturi ale Republicii Moldova către această piaţă au beneficiat de schema preferenţială de export, în acelaşi timp majoritatea contingentelor oferite rămîn complet nevalorificate, acestea se referă în mare parte la produsele de origine animalieră. De asemenea trebuie menţionat faptul că exporturile contingentate sau excluse parţial din ATP constituie circa 10% din totalul exporturilor Republicii Moldova către piaţa din UE.
CIS
La ora actuală Moldova are încheiate acorduri bilaterale de comerţ liber cu 9 ţări din CSI. Astfel circa 36% din totalul tranzacţiilor comerciale internaţionale ale Republicii Moldova sunt efectuate în cadrul acordurilor de liber schimb cu aceste state, fiind într-o uşoară descreştere faţă de anii precedenţi. (De menţionat aici părăsirea acestui grup de state, de către Georgia).
Cu toate că Acordurile menţionate prevăd un regim general de scutire de la plata taxelor pentru comerţul cu bunuri, acestea dau posibilitatea introducerii excepţiilor, care nu sunt stipulate de textele acordurilor. Excepţiile poartă în general un caracter asimetric, iar faţă de produsele exceptate din regimul de comerţ liber se aplică taxele vamale în regim de clauza naţiunii celei mai favorizate.
La 15 aprilie 1994 a fost semnat Acordul multilateral de liber schimb al CSI între Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Kazahstan, Kîrgîzstan, Moldova, Rusia, Ucraina, Uzbekistan, Tadjikistan, cu scopul principal de a pregăti ţările pentru parcurgerea primei etape în procesul de creare a unei uniuni economice. Acordul dat nu a fost ratificat de toate părţile semnatare.
Recent, în octombrie 2011,  a fost semnat un nou Acord de liber schimb în cadrul CSI (cu exceptţia la Azerbaijan, Uzbekistan and Tajikistan), care prevede anularea echivalentă a taxelor vamale, impozitelor şi plăţilor cu efect echivalent şi eliminarea restricţiilor cantitative şi altor bariere ce afectează comerţul cu bunuri şi servicii în spaţiul CSI.
Concomitent la 20 iulie 2002, Georgia, Ucraina, Azerbaidjan şi Moldova au încheiat Acordul GUAM despre Crearea unei Zone de Comerţ Liber, de asemenea în vederea eliminării taxelor vamale şi a altor taxe cu efect echivalent şi a limitărilor cantitative în comerţ, precum şi în vederea eliminării obstacolelor în calea circulaţiei libere a bunurilor şi serviciilor. Însă, pînă la ora actuală nu s-a avansat în mod real spre crearea unei zone de comerţ liber în cadrul GUAM./div>

Condiţii speciale pentru FTA-uri

CEFTA
Trebuie de menţionat faptul că, din 2007 Republica Moldova, de asemenea este parte semnatară a Acordului Multilateral Central European cu privire la comerţul liber (CEFTA-2006), acord care a evoluat radical sub aspectul participanţilor (părăsirea României şi Bulgariei), în formula actuală părţile semnatare fiind, de rînd cu Republica Moldova, Albania, Bosnia şi Herţegovina, Croaţia, Macedonia, Serbia, Muntenegru şi UNMIK Kosovo.
Deşi exportul în cadrul CEFTA, pentru Republica Moldova deocamdată ocupă o poziţie minoră în totalul exportului ţării noastre, astfel în 2010 exporturile deţineau 0,3% din totalul exporturilor Republicii Moldova, este de menţionat faptul că aceasta are un rol extrem de important în susţinerea eforturilor pentru concretizarea perspectivei europene a Balcanilor de Vest incluzînd şi Republica Moldova, reafirmând astfel relevanţa Acordului pentru îndeplinirea obiectivului aderãrii la UE a ţării noastre.

Contact

Ministerul  Economiei al Republicii Moldova;
Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, MD-2033,
Chişinău, Republica Moldova
Tel: +373 22 250-554
E-mail: inga.ionesii@mec.gov.md
Website: www.mec.gov.md