Customs

In this part of the CEFTA Web Portal you will find the most important customs import/export procedures separately for each CEFTA Economy. Procedures include but are not limited to: 1.The location of customs clearance offices; 2.The working hours in each office; 3.The procedures to follow based on the destination of your goods; 4.The documents to present to customs authorities for obtaining approval for the relevant destination; 5.The officially approved documents given to you by customs authorities in each case; 6.The procedures followed by customs authorities for calculating the customs value of your goods; 7.The definition of rules of origins determining customs preferential or non preferential tariffs; 8.The Free Trade Agreements signed by each CEFTA Economy with the other signatories. In cases where the final destination of goods is one of the CEFTA Economies, please refer to the import procedures section of this Economy on this portal. In cases where goods transit through different economies before arriving to their final destination, please refer to the transit procedures of these economies. If goods exit one of the CEFTA Economies included in this site, please refer to the export procedures for the relevant Economy.
Izvoz

Postupak izvoza

Lica koja se bave izvozom moraju priložiti odgovarajuću dokumentaciju koja se zahtijeva radi primjene propisa kojima je regulisan ovaj carinski postupak. Koja dokumentacija treba da bude priložena zavisi od izvoznog posla, ipak obavezna dokumenta su sljedeća:

Dokumentacija potrebna u postupku izvoza

1. Izvozna deklaracija je dokument koji se podnosi za bilo koju robu namijenjenu izvozu. Izvozna deklaracija u pisanoj formi podnosi se na propisanom obrascu. Ona mora da bude potpisana od strane ovlašćenog lica i da sadrži sve podatke neophodne za primjenu propisa kojima je regulisan carinski postupak za koji se roba prijavljuje.

2. Izvozna faktura je dokument na osnovu koga se plaća isporučena roba, a izdaje je prodavac robe. Faktura specificira datum izdavanja, količinu robe, opis i karakteristike robe, jediničnu cijenu izraženu u dogovorenoj valuti i jedici mjere, ukupnu vrijednost robe, mjesto otpreme, datum izavanja računa, adresu kupca, potpis prodavca  i sl.

3. Transportna dokumenta regulišu otpremu i transport robe. Najznačajnija dokumenta koja se odnose na transport su:

- kamionski tovarni list (CMR);
- željeznički tovarni list (CIM);
- brodski tovarni list:
- avionski tovarni list (AWB).

Kamionski tovarni list (CMR) izdaje prevoznik i predstavlja dokument koji služi kao dokaz da je roba primljena na prevoz. Tovarni list sadrži informacije o: preduzeću pošiljaocu, preduzeću primaocu, detaljan opis robe, oznaci vozila, troškovima prevoza i carina, kao i spisak dokumenata koja prate tovarni list.

4. Uvjerenje o porijeklu robe nije obavezan dokument, ali je od posebnog značaja jer ukazuje na moguće preferencijalno poreklo robe i samim tim umanjuje troškove carinjenja robe. Od porijekla robe zavisi hoće li se na određenu robu primjenjivati preferencijalne carinske stope. Uvjerenje o prefernicijalnom porijeklu izdaje carinski organ, dok uvjerenje o nepreferncijalnom porijeklu izdaje Privredna komora Crne Gore.

5. Veterinarski ili fitosanitarni dokumen je dokument koji prati robu biljnog ili životinjskog porijekla pri izvozu, ukoliko to zahtijeva država uvoznica.  

6. Generalno, izvoz robe iz Crne Gore je slobodan. Ipak za izvoz pojedinih vrsta robe potrebno je izvozna dozvola zbog njihove specifične prirode. Ministarstvo kulture odlučuje o zahtjevima za izdavanje dozvola za izvoz proizvoda umjetničke, kulturološke i arheološke vrijednosti.

Dokumenata:

1. JCI za izvoz
2. CMR
3. Uvjerenje o porijeklu
4. Veterinarski/fitosanitarni dokument
5. Izvozna dozvola

Kontakt

Bul. Oktobarske revolucije 128 
81000 Podgorica
Tel: + 382 20 442 000
Sajt : www.upravacarina.gov.me