Customs

In this part of the CEFTA Web Portal you will find the most important customs import/export procedures separately for each CEFTA Economy. Procedures include but are not limited to: 1.The location of customs clearance offices; 2.The working hours in each office; 3.The procedures to follow based on the destination of your goods; 4.The documents to present to customs authorities for obtaining approval for the relevant destination; 5.The officially approved documents given to you by customs authorities in each case; 6.The procedures followed by customs authorities for calculating the customs value of your goods; 7.The definition of rules of origins determining customs preferential or non preferential tariffs; 8.The Free Trade Agreements signed by each CEFTA Economy with the other signatories. In cases where the final destination of goods is one of the CEFTA Economies, please refer to the import procedures section of this Economy on this portal. In cases where goods transit through different economies before arriving to their final destination, please refer to the transit procedures of these economies. If goods exit one of the CEFTA Economies included in this site, please refer to the export procedures for the relevant Economy.
Postupak pasivnog oplemenjivanja

Zakonska regulativa

Carinski postupak pasivnog oplemenjivanja je regulisan odredbama čl. 148-162 Carinskog zakona i čl. 396-425 Uredbe za sprovođenje Carinskog zakona.

Predmet pasivnog oplemenjivanja

Postupak pasivnog oplemenjivanja može se odobriti za domaću robu koja se privremeno izvozi iz carinskog područja radi oplemenjivanja. Proces oplemenjivanja se odnosi na:

• obradu robe, uključujući njenu montažu, sklapanje i ugradnju u drugu robu;
• preradu robe;
• opravku robe, uključujući njeno dovođenje u ispravno stanje;
• upotrebu određene robe koja nije sadržana u dobijenim proizvodima ali koja omogućava ili olakšava proizvodnju dobijenih proizvoda.

Proizvodi koji nastanu u postupku pasivnog oplemenjivanja mogu se staviti u slobodni promet sa potpunim ili djelimičnim oslobođenjem od uvozne carine.

Postupak pasivnog oplemenjivanja nije dozvoljen za domaću robu:

• čiji izvoz daje pravo na povraćaj ili oslobođenje od plaćanja uvozne carine
• koja je prije izvoza bila stavljena u slobodan promet bez obračunavanja carine zbog upotrebe u određene svrhe;
• čiji izvoz daje pravo na izvozni povraćaj.

pasivnog oplemenjivanja može se odobriti za domaću robu koja se privremeno izvozi iz carinskog područja radi oplemenjivanja. Proces oplemenjivanja se odnosi na:
• obradu robe, uključujući njenu montažu, sklapanje i ugradnju u drugu robu;
• preradu robe;
• opravku robe, uključujući njeno dovođenje u ispravno stanje;

Postupak pasivnog oplemenjivanja

Odobrenje za postupak pasivnog oplemenjivanja daje organ carinske službe na pismeni zahtjev lica koje organizuje oplemenjivanje.

Odobrenje

Odobrenje za postupak pasivnog oplemenjivanja može se dati i licu koje ne organizuje oplemenjivanje, ako se radi o robi domaćeg porijekla i ako se proizvodna radnja sastoji od ugrađivanja te robe u stranu robu koja će se u Crnu Goru uvesti kao dobijeni proizvod, pod uslovom da upotreba toga postupka pomaže boljoj prodaji izvezene domaće robe.

Odobrenje za postupak pasivnog oplemenjivanja se daje:

• licima sa sjedištem i prebivalištem u Crnoj Gori;
• kada se smatra da može da se utvrdi da su dobijeni proizvodi proizvedeni od privremeno izvezene robe;
• ako davanje odobrenja ne ugrožava osnovne interese domaćih proizvođača (ekonomski uslov).

Metode obračuna 

Potpuno ili djelimično oslobođenje od uvozne carine može se odobriti samo kad se dobijeni proizvodi deklarišu za stavljanje u slobodan promet u ime ili za račun:

• korisnika odobrenja ili
• drugog lica sa sjedištem u Crnoj Gori koje ima saglasnost korisnika odobrenja, a ispunjeni su uslovi iz odobrenja.

Iznos uvoznih carina, za koji će se odobriti potpuno ili djelimično oslobođenje od plaćanja utvrđuje se tako da se od iznosa uvoznih carina obračunatih za dobijene proizvode koji se stavljaju u slobodni promet odbije iznos uvoznih carina koje bi se obračunavale na isti dan za privremeno izvezenu robu, ako bi se ona uvozila u Crnu Goru iz zemlje u kojoj je bila predmet oplemenjivanja ili zemlje u kojoj je bila u posljednjoj fazi oplemenjivanja. Iznos koji se odbija izračunava se na osnovu količine i vrste robe na dan prihvatanja deklaracije za njeno stavljanje u postupak pasivnog oplemenjivanja.

Dokumenta i potvrde

Zahtjev za postupak pasivnog oplemenjivanja
Odobrenje za postupak pasivnog oplemenjivanja

Kontakt

Uprava Carina  
Bul. Oktobarske revolucije 128
81000 Podgorica
Tel: + 382 20 442 000
Sajt: www.upravacarina.gov.me