Customs

In this part of the CEFTA Web Portal you will find the most important customs import/export procedures separately for each CEFTA Economy. Procedures include but are not limited to: 1.The location of customs clearance offices; 2.The working hours in each office; 3.The procedures to follow based on the destination of your goods; 4.The documents to present to customs authorities for obtaining approval for the relevant destination; 5.The officially approved documents given to you by customs authorities in each case; 6.The procedures followed by customs authorities for calculating the customs value of your goods; 7.The definition of rules of origins determining customs preferential or non preferential tariffs; 8.The Free Trade Agreements signed by each CEFTA Economy with the other signatories. In cases where the final destination of goods is one of the CEFTA Economies, please refer to the import procedures section of this Economy on this portal. In cases where goods transit through different economies before arriving to their final destination, please refer to the transit procedures of these economies. If goods exit one of the CEFTA Economies included in this site, please refer to the export procedures for the relevant Economy.
Postupak carinskog skladištenja

Zakonska regulativa

Postupak carinskog skladištenja je regulisan odredbama čl. 105-118 Carinskog zakona i čl. 185-218 Uredbe za sprovođenje Carinskog zakona.

Predmet carinskog skladištenja

Postupak carinskog skladištenja može se odobriti za smještaj u carinsko skladište:

• strane robe, koja tada ne podliježe uvoznoj carini i trgovinskim mjerama;
• domaće robe namijenjene izvozu, koja smještajem u carinsko skladište uživa primjenu mjera koje se primjenjuju za izvoz te robe.
Postupak carinskog skladištenja može se odobriti za smještaj u carinsko skladište:
• strane robe, koja tada ne podliježe uvoznoj carini i trgovinskim mjerama;
• domaće robe namijenjene izvozu, koja smještajem u carinsko skladište uživa primjenu mjera koje se primjenjuju za izvoz te robe.

Proces odobravanja carinskog skladišta

Lice koje želi da upravlja carinskim skladištem mora da podnese pismeni zahtjev sa podacima koji se zahtijevaju radi davanja odobrenja, posebno ukazujući na ekonomsku potrebu za skladištenje. Odobrenje za upravljanje carinskim skladištem može se izdati samo licima sa sjedištem ili prebivalištem u Crnoj Gori.

U odobrenju se mora odrediti vrsta skladišta i uslovi pod kojima vlasnik mora upravljati skladištem, vrste roba koje se mogu smjestiti u skladište i druge obaveze držaoca skladišta prema carinarnici.

Carinsko skladište može biti javno skladište ili privatno skladište. Javno skladište je carinsko skladište u kome svako lice može skladištiti robu. Privatno skladište je carinsko skladište namijenjeno skladištenju robe držaoca skladišta. Držalac skladišta je lice kome je organ carinske službe odobrio da upravlja carinskim skladištem.

Korisnik skladišta je lice koje je prema deklaraciji obavezno smjestiti robu u postupak carinskog skladištenja ili lice na koje su prava i obaveze tog lica prenijete.

Obaveze držaoca carinskog skladišta

Držalac carinskog skladišta odgovoran je:

• da se roba smještena u carinsko skladište ne uzima ili ne premješta bez mjera carinskog nadzora;
• za ispunjenje svih obveza koje proizlaze iz postupka carinskog skladištenja;
• za ispunjavanje posebnih uslova sadržanih u odobrenju za otvaranje carinskog skladišta.

Prava i obaveze držaoca skladišta mogu se, uz saglasnost carinarnice, prenijeti na drugo lice.

Držalac carinskog skladišta je dužan da vodi evidenciju o robi koja se nalazi u postupku carinskog skladištenja na način koji odobri carinarnica. Roba koja je predmet postupka carinskog skladištenja mora se upisati u evidenciju čim se unese u carinsko skladište.

Držanje robe u postupku carinskog skladištenja nije vremenski ograničeno. Izuzetno, carinarnica može odrediti rok u kome je korisnik dužan da za robu odredi novi carinski dozvoljen postupak ili upotrebu.

Dokumenta:

1. Zahtjev za korišćenje carisnkog skladišta
2. Odobrenje za carinsko skladište

Kontakt informacije

Uprava Carina
Bul. Oktobarske revolucije 128
81000 Podgorica
Tel: + 382 20 442 000
Sajt: www.upravacarina.gov.me