Customs

In this part of the CEFTA Web Portal you will find the most important customs import/export procedures separately for each CEFTA Economy. Procedures include but are not limited to: 1.The location of customs clearance offices; 2.The working hours in each office; 3.The procedures to follow based on the destination of your goods; 4.The documents to present to customs authorities for obtaining approval for the relevant destination; 5.The officially approved documents given to you by customs authorities in each case; 6.The procedures followed by customs authorities for calculating the customs value of your goods; 7.The definition of rules of origins determining customs preferential or non preferential tariffs; 8.The Free Trade Agreements signed by each CEFTA Economy with the other signatories. In cases where the final destination of goods is one of the CEFTA Economies, please refer to the import procedures section of this Economy on this portal. In cases where goods transit through different economies before arriving to their final destination, please refer to the transit procedures of these economies. If goods exit one of the CEFTA Economies included in this site, please refer to the export procedures for the relevant Economy.
Postupak tranzita

Zakonska regulativa

Postupak tranzita je regulisan odredbama čl. 99-104 i 165-166 Carinskog zakona i čl. 436-520 Uredbe za sprovođenje Carinskog zakona.

Spoljni tranzitni postupak

Spoljni tranzitni postupak dozvoljava prevoz robe između dva mjesta unutar carinskog područja, i to:

1) strane robe, a da ta roba ne podliježe naplati uvoznih dažbina;
2) domaće robe za koju je sproveden postupak izvoza.

1) prema spoljnom tranzitnom posupku;
2) prema postupku TIR karneta;
3) prema postupku ATA karneta;

4) na osnovu obrasca 302 u skladu sa Sjevernostlanskimugovorom od 19.06.1951

5) poštom (uključujući poštanske pakete)

Unutrašnji tranzitni postupak

Spoljni tranzitni postupak dozvoljava prevoz robe između dva mjesta unutar carinskog područja, i to:

1) strane robe, a da ta roba ne podliježe naplati uvoznih dažbina;
2) domaće robe za koju je sproveden postupak izvoza.

Prevoz strane robe odvija se:

1) prema spoljnom tranzitnom posupku;
2) prema postupku TIR karneta;
3) prema postupku ATA karneta;

4) na osnovu obrasca 302 u skladu sa Sjevernoatlanskim ugovorom od 19.06.1951

5) poštom (uključujući poštanske pakete)

 

Unutrašnjim tranzitnim postupkom se omogućava prevoz domaće robe iz jednog mjesta u drugo u carinskom području, sa prelaskom preko teritorije druge zemlje, bez promjene njenog carinskog statusa. Prevoz može da se obavlja:

1) na osnovu tranzitnog postupka, pod uslovom da je takva mogućnost propisana međunarodnim sporazumom;
2) na osnovu karneta TIR;
3) na osnovu ATA karneta;

4) na osnovu obrasca 302 u skoladu sa Sjevernoatlanskim ugovorom od 19.06. 1951.
5) poštom (uključujući i poštanske pakete)

Dokumenta i potvrde za postupak tranzita

Dokumenta koja su potrebna za sprovođenje postupka tranzita su:

- tranzitna deklaracija;
- utovarna specifikacija;
- instrument obezbjeđenja ili
- uvjerenje o oslobađanju od polaganja instrumenata obezbjeđenja.

Postupak tranzita

Karnet TIR ili ATA se mogu koristiti kao tranzitna deklaracija za prevoz carinske robe preko carinskog područja ili od jednog do drugog mjesta na carinskom području u skladu sa važećim međunarodnim sporazumima. Karnet TIR ili ATA izdaje Privredna komora Crne Gore, prema ovlaščenju Uprave carina. Nije potreban instrument obezbjeđenja za robu koja se prevozi na osnovu karneta TIR i  ATA.

 

Uprava carina može licu koje namjerava prevoziti robu u tranzitnom postupku odobriti, da to radi bez podnošenja robe i tranzitne deklaracije za ovu robu kod polaznog organa.

Odobrenje se izdaje samo licima:

1. koja redovno šalju robu;
2. koja pomoću evidencija omogućavaju organima carinske službe da vrše nadzor nad tranzitom;
3. koja su predala generalno obezbjeđenje,
4. koja nijesu teže i više puta kršila carinske ili poreske propise.

Robu, koja se prevozi u tranzitnom postupku, treba deklarisati za tranzit pomoću tranzitne deklaracije. Tranzitna deklaracija se podnosi kod polaznog carinskog organa, koji prima tranzitnu deklaraciju, registruje je u evidenciju i određuje rok u kome treba robu podnijeti odredišnom carinskom organu. Nosilac postupka tranzita je glavni obveznik i dužan je da položi obezbjeđenje za plaćanje carinskog duga.

Obezbjeđenje može biti generalno, koje važi za više tranzitnih postupaka, ili pojedinačno, koje važi za jedan tranzitni postupak. Kao instrumenti obezbjeđenja mogu se koristiti bankarske garancije ili gotovinski depozit.

Generalno obezbjeđenje se odobrava samo licu, koja ispunjava sljedeće uslove:

a) da ima sjedište odnosno prebivalište u Crnoj Gori;
b) da je redovno koristio tranzitni postupak u zadnjih 6 mjeseci kao glavni obveznik ili pošiljalac i za koje organ carinske službe vjeruje da je u mogućnosti da ispuni svoje obaveze;
c) da nije teže ili u više navrata kršio carinske ili poreske propise.

Kontakt:

Uprava Carina  
Bul. Oktobarske revolucije 128
81000 Podgorica
Tel: + 382 20 442 000
Sajt: www.upravacarina.gov.me