Customs

In this part of the CEFTA Web Portal you will find the most important customs import/export procedures separately for each CEFTA Economy. Procedures include but are not limited to: 1.The location of customs clearance offices; 2.The working hours in each office; 3.The procedures to follow based on the destination of your goods; 4.The documents to present to customs authorities for obtaining approval for the relevant destination; 5.The officially approved documents given to you by customs authorities in each case; 6.The procedures followed by customs authorities for calculating the customs value of your goods; 7.The definition of rules of origins determining customs preferential or non preferential tariffs; 8.The Free Trade Agreements signed by each CEFTA Economy with the other signatories. In cases where the final destination of goods is one of the CEFTA Economies, please refer to the import procedures section of this Economy on this portal. In cases where goods transit through different economies before arriving to their final destination, please refer to the transit procedures of these economies. If goods exit one of the CEFTA Economies included in this site, please refer to the export procedures for the relevant Economy.
Postupak prerade pod carinskim nadzorom

Zakonska regulativa

Postupak prerade pod carinskim nadzorom je regulisan odredbama čl. 133-139 Carinskog zakona i čl. 310-327 Uredbe za sprovođenje Carinskog zakona.

Postupak odobrenja postupka obrade pod carinskim nadzorom

U postupku prerade pod carinskim nadzorom dozvoljava se upotreba strane robe na carinskom području, bez obračunavanja carine ili primjene trgovinskih mjera, radi prerade kojom se mijenja njena priroda ili stanje, a proizvodi koji su rezultat takve prerade stavljaju se u slobodni promet, uz obračun uvozne carine koja je za njih propisana. 

Odobrenje za preradu pod carinskim nadzorom izdaje se na pismeni zahtjev lica koje vrši ili organizuje preradu i to:

1) licima koja imaju sjedište ili prebivalište u Crnoj Gori;
2) ako se uvozna roba može prepoznati u prerađenim proizvodima;
3) ako se priroda ili stanje robe u trenutku sprovođenja postupka prerade ne može više ekonomski vratiti poslije izvršene prerade;
4) ako primjena ovog postupka ne može dovesti do izbjegavanja pravila o porijeklu ili količinskim ograničenja koja važe za uvoznu robu,
5) ako primjena ovog postupka pomaže stvaranju ili održavanju prerađivačke djelatnosti u Crnoj Gori, a ne ugrožava interese proizvođača slične robe u Crnoj Gori.
U postupku prerade pod carinskim nadzorom dozvoljava se upotreba strane robe na carinskom području, bez obračunavanja carine ili primjene trgovinskih mjera, radi prerade kojom se mijenja njena priroda ili stanje, a proizvodi koji su rezultat takve prerade stavljaju se u slobodni promet, uz obračun uvozne carine koja je za njih propisana.
 
Odobrenje za preradu pod carinskim nadzorom izdaje se na pismeni zahtjev lica koje vrši ili organizuje preradu i to:
 
1) licima koja imaju sjedište ili prebivalište u Crnoj Gori;
2) ako se uvozna roba može prepoznati u prerađenim proizvodima;
3) ako se priroda ili stanje robe u trenutku sprovođenja postupka prerade ne može više ekonomski vratiti poslije izvršene prerade;
4) ako primjena ovog postupka ne može dovesti do izbjegavanja pravila o porijeklu ili količinskim ograničenja koja važe za uvoznu robu,
5) ako primjena ovog postupka pomaže stvaranju ili održavanju prerađivačke djelatnosti u Crnoj Gori, a ne ugrožava interese proizvođača slične robe u Crnoj Gori.

Carinjenje robe u postupku obrade pod carinskim nadzorom

Ako nastane carinski dug u postupku prerade robe pod carinskim nadzorom u vezi s robom u nepromijenjenom stanju ili za proizvode čija prerada nije dostigla stepen obrade predviđen u odobrenju, iznos carinskog duga će se utvrditi na osnovu propisa za određivanje visine carine koji su za uvoznu robu važili u vrijeme prihvatanja carinske deklaracije kojom se roba stavlja u postupak prerade pod carinskim nadzorom.

Ako je, u vrijeme kad je stavljena u postupak prerade pod carinskim nadzorom, uvozna roba ispunjavala uslove za preferencijalni carinski tretman na osnovu ugovora o slobodnoj trgovini, a takva se carina može primijeniti i za proizvode identične prerađenim proizvodima koji su stavljeni u slobodni promet, uvozna carina za prerađene proizvode računaće se po stopi carine koja važi u okviru te povlašćene carine.

Ako su povlašćene mjere uslovljene primjenom kvota ili drugih ograničenja, povlašćena carina se može odobriti u slučaju kada, u vrijeme prihvatanja deklaracije za stavljanje prerađenog proizvoda u slobodan promet, uvozna roba ispunjava uslove za primjenu povlašćene carine i izvršiće se otpis količina od kvota koje važe za uvezenu robu, a ne za prerađeni proizvod.

Dokumenta

Zahtjev za postupak obrade pod carinskim nadzorom
Odobrenje za postupak obrade pod carinskim nadzorom

Kontakt

Uprava Carina  
Bul. Oktobarske revolucije 128
81000 Podgorica
Tel: + 382 20 442 000
Sajt: www.upravacarina.gov.me