Customs

In this part of the CEFTA Web Portal you will find the most important customs import/export procedures separately for each CEFTA Economy. Procedures include but are not limited to: 1.The location of customs clearance offices; 2.The working hours in each office; 3.The procedures to follow based on the destination of your goods; 4.The documents to present to customs authorities for obtaining approval for the relevant destination; 5.The officially approved documents given to you by customs authorities in each case; 6.The procedures followed by customs authorities for calculating the customs value of your goods; 7.The definition of rules of origins determining customs preferential or non preferential tariffs; 8.The Free Trade Agreements signed by each CEFTA Economy with the other signatories. In cases where the final destination of goods is one of the CEFTA Economies, please refer to the import procedures section of this Economy on this portal. In cases where goods transit through different economies before arriving to their final destination, please refer to the transit procedures of these economies. If goods exit one of the CEFTA Economies included in this site, please refer to the export procedures for the relevant Economy.
Carinsko vrednovanje

 

Šta je carinska vrednost ?

Carinska vrijednost je vrijednost robe utvrđena u skladu sa carinskim propisima na koju se primjenjuju stope Carinske tarife Crne Gore.

Zakonska regulativa

Carinska vrijednost robe utvrdjuje se na osnovu odredbi čl. 29-45 Carinskog zakona i čl. 68-98 Uredbe za sprovodjenje Carinskog zakona.

Metodi utvrđivanja carinske vrijednosti

Carinski zakon definiše sljedeće metode utvrdjivanja carinske vrijednosti robe i to:

Metod 1: metod transakcijske vrijednosti,
Metod 2: metod transakcijske vrijednosti identične robe,
Metod 3: metod transakcijske vrijednosti slične robe,
Metod 4: deduktivni metod utvrđivanja carinske vijrednosti (jedinična cijena),
Metod 5: metod obračunate vrijednosti,
Metod 6: rezervni metod (metod raspoloživih podataka).

U najvećem broju slučajeva, carinska vrijednost se utvrđuje korišćenjem metoda transakcijske vrijednosti.

Postupak utvrđivanja carinske  vrijednosti

Transakcijska vrijednost je stvarno plaćena cijena robe ili cijena robe koja treba da se plati prilikom uvoza u Crnu Goru. Stvarno plaćena cijena robe ili cijena robe koja treba da se plati predstavlja ukupan iznos koji je kupac platio ili koji kupac treba da plati u korist prodavca za uvezenu robu, što obuhvata i sva izvršena plaćanja od strane kupca kao uslov prodaje uvezene robe prema prodavcu, ili od strane kupca prema trećem licu radi ispunjavanja obaveze prodavca. 

Teret dokazivanja da se metod transakcijske vrijednosti ne može primjenjivati je uvijek na strani carinskih organa i mora biti dokumentovan dovoljnim brojem dokaza.
Ukoliko carinsku vrijednost nije moguće utvrditi na osnovu transakcijske vrijednosti, ona  će se utvrditi na osnovu sljedeće moguće metode utvrđivanja, u skladu sa redosljedom koji je naveden.  

Dokumeta:

Za određivanje carinske vrijednosti, uz carinsku deklaraciju neophodno je prijaviti sve podatke koji se odnose na carinsku vrijednost uvezene robe tj. priložiti deklaraciju o carinskoj vrijednosti robe -DVC i DVC bis.

Deklaracija o carinskoj vrijednosti predstavlja izjavu u kojoj deklarant obezbjeđuje neophodne podatke za utvrđivanje carinske vrijednosti uvezene robe. Kao i druge deklaracije i izjave koje se daju na uvid carinskom organu, podaci koji se nalaze u deklaraciji o carinskoj vrijednosti moraju biti zasnovani na pratećim dokazima. Deklaraciju o carinskoj vrijednosti obično prate dokumenti koji potkrijepljuju prijavljene podatke. Međutim, kada su podaci koji potkrijepljuju podatke iz deklaracije o carinskoj vrijednosti nedovoljni, carinski organi imaju pravo da od deklaranta zahtijevaju dostavljanje dodatnih podataka ili pojedinosti. 

Uprava carina ne koristi minimalne ili referentne vrijednosti prilikom utvrđivanja carinske vrijednosti robe.

Kontakt informacije

Uprava Carina  
Bul. Oktobarske revolucije 12881000 Podgorica
Tel: + 382 20 442 000
Sajt: www.upravacarina.gov.me