Licensing

In this part of the CEFTA Web Portal, you will find information on the trade licensing system separately for each CEFTA Economy. The licensing system is divided into two parts: import/export licensing and trade licensing. This web portal focuses on import/export licensing. Trade licensing is mentioned only as a reference. Import and export licensing includes: 1.The procedures to be followed for obtaining an import and export license; 2.The documents that must be presented to the relevant authorities in order to obtain the approval of the license; 3.The official documents you will receive after obtaining approval of the license; 4.The validity period and scope of each license. If you would like to know more on how/when/where to obtain an import license, please refer to the import license section of the respective CEFTA Economy on this portal. If you would like to know more on how/when/where to get an export license please refer to the export license section of the respective CEFTA Economy on this portal. If you would like to know more about trade licenses, please refer to the relevant links in the licensing section of each Economy.
 

Zakoni i propisi

Proizvodi koji podliježu režimu dozvola za izvoz i uvoz navedeni su u Odluci o klasifikaciji roba na režime izvoza i uvoza (Odluka) („Službeni glasnik BiH“ broj,. 22/98, 30/02, 20/02, 20/05 i 4/13).
Ovom odlukom uređuje se klasifikacija roba na sljedeće individualne režime izvoza i uvoza:

- slobodan izvoz;
- izvoz na osnovu dozvole;
- slobodan uvoz;
- uvoz na osnovu dozvole.

Oznake za robu iz gore navedenih režima su sljedeće:

"LB" - roba se izvozi, odnosno uvozi slobodno;
"D" - roba se izvozi, odnosno uvozi na osnovu dozvole.

Procedure za izdavanje dozvola

Procedure za izdavanje dozvola za pojedine vrste roba razlikuje se na osnovu prirode roba i nadležnog organa.

Dozvole za robu za reprodukciju i zaštitu bilja (Prilog 1. Odluke) izdaje Uprava za zaštitu zdravlja bilja BiH. Za više informacija vidjeti link o fitosanitarnim propisima.

Dozvole za robu za reprodukciju i zaštitu životinja (Prilog 1. Odluke) izdaje Ured za veterinarstvo BiH. Za više informacija vidjeti link o veterinarskim propisima.

Dozvole za opojne droge, lijekove, krv i njezine frakcije i slične farmaceutske proizvode (Prilog 2. Odluke) izdaje Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, uz saglasnost i mišljenje nadležnih državnih i/ili entitetskih organa u BiH.
Ukoliko su dati lijekovi, medicinska sredstva ili opojne droge registrovani za slobodan promet u BiH, saglasnost daje Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH (Agencija). Svi proizvodi koji su prethodno registrovani na nivou entiteta, prihvaćeni su na nivou cijele BiH od stane Agencije. Obrasci za podnošenje zahtjeva za izdavanje saglasnosti za pojedine vrste robe mogu se naći na web stranici Agencije (www.almbih.gov.ba). Primjer obrasca za saglasnost za uvoz lijekova. Ukoliko dati proizvod nije registrovan u BiH, saglasnost za uvoz daje nadležno entitetsko Ministarstvo zdravlja po sopstvenim procedurama.

Nakon pribavljene saglasnosti, potrebno je podnijeti zahtjev za izdavanje dozvole za uvoz Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH koristeći obrazac za zahtjev za korištenje oblika uvoza robe na osnovu dozvole ''D'' koji izdaje Ministarstvo. Zahtjev i odgovarajuća propratna dokumentacija se dostavlja direktno na protokol Ministarstva. Dozvola za registrovane lijekove izdaje se na period od šest (6) mjeseci, dok se dozvola za neregistrovane lijekove izdaje za jednokratnu upotrebu.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH također izdaje dozvole za izvoz ili privremeni izvoz umjetnina. Zahtjev se podnosi na obrascu za zahtjev za korištenje oblika uvoza robe na osnovu dozvole ''D'' koji izdaje Ministarstvo, uz prethodnu saglasnost nadležnog entitetskog ministarstva nauke i kulture. Dozvola za privremeni izvoz sadrži i vremenski rok za povratak date robe u BiH.  

Za sportsko naoružanje i municiju, kao i vojno naoružanje i opremu, klasificirano prema režimima izvoza i uvoza na osnovu dozvole "D", navedene u Popisu ostalih roba (Prilog broj 3.), saglasnost izdaje nadležno ministarstvo entiteta, a dozvolu Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH. Procedura i zakonski okvir dalje je naveden u ovdje priloženom dokumentu.

Za ostale robe koje su klasificirane prema individualnim režimima izvoza ili uvoza na osnovu dozvole "D", navedene u Spisku ostalih roba (Prilog broj 3.), saglasnost izdaje nadležno ministarstvo Entiteta, a dozvolu Ministarstvo trgovine Entiteta.

Kontakt

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH
Dragiša Mekic – Pomoćnik ministra za spoljnotrgovinsku politiku i strana ulaganja
Musala 9, 71000 Sarajevo
Tel/fax: 033/220-546
E-mail:  dragisa.mekic@mvteo.gov.ba

Uprava za zaštitu zdravlja bilja Bosne i Hercegovine

Radićeva 871000 Sarajevo
Tel/Fax: +387(0)33/212-387
E-mail: upravabihzzb@bih.net.ba
Web: www.uzzb.gov.ba

Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH
Veljka Mlađenovića bb
78 000 Banja Luka
Tel: +387 51 450 302; Fax: +387 51 450 301
Web: www.almbih.gov.ba