Sanitary and Phytosanitary & Veterinary regulation

In this part of the CEFTA Web Portal you will find the most important sanitary, phytosanitary and veterinary control procedures to be followed for each CEFTA Economy. The information about the control procedures includes but is not limited to: 1.The location of sanitary, phytosanitary and/or veterinary control offices including working hours in each office; 2.A description of sanitary, phytosanitary and/or veterinary procedures; 3.The documents asked by the respective authorities in order to obtain approval for entering, transiting or exiting the territory of the respective CEFTA Economy; 4.The officially approved documents issued by the respective authorities; 5.A description of the official procedures for sampling. In cases where the final destination of goods is one of the CEFTA Economies included in this web portal, please refer to the sanitary, phytosanitary and/or veterinary import procedures of that Economy. In case your goods exit the territory of one of the CEFTA Economies included in this web portal, please refer to the sanitary, phytosanitary and/or veterinary export procedures relevant to that Economy.
Šta je predmet sanitarne inspekcije

BiH je usvajanjem Zakona o hrani preuzela Uredbu Evropske unije br. 178/2002 i time stvorila zakonski okvir za primjenu sistema sigurnosti hrane po modelu Evropske unije i u skladu sa odredbama SPS Sporazuma Svjetske trgovinske organizacije. Ovim zakonom je osnovana i Agencija za sigurnost hrane BiH (Agencija) koja je nadležna za donošenje potrebnih provedbenih mjera iz oblasti sigurnosti hrane, upravljanje rizikom, procjenu rizika i obavještavanje o riziku.

Zakoni i propisi


Sistem uvoza i izvoza hrane okvirno je regulisan članovima 20-23 Zakona o hrani („Službeni glasnik BiH“ broj, 50/04).
Do sada je Agencija donijela niz provedbenih mjera (kojima su preuzeti odgovarajući propisi Evropske unije) a koje se bave tehničkim zahtjevima za osiguranje sigurnosti hrane kao i zahtjevima za kvalitet određenih prehrambenih proizvoda kao i Zakon o GMO. Ovi propisi mogu se naći na web stanici Agencije (www.fsa.gov.ba).

Gdje se vrši sanitarna inspekcija


Uvoznik hrane mora graničnom inspektoru podnijeti zahtjev za pregled pošiljke hrane koju uvozi radi utvrđivanja zdravstvene ispravnosti i kvaliteta. Pregled pošiljke radi utvrđivanja zdravstvene ispravnosti i kvaliteta hrane obavlja se na graničnim prijelazima ili u mjestu carinjenja robe. Mjerodavni granični inspektor, radi provjere zdravstvene ispravnosti i kvalitete hrane koja se uvozi, ima pravo uzimati uzorke i dati ih na ispitivanje u ovlaštene laboratorije.

Posebni uslovi za uvoznike i izvoznike

Pri uvozu hrane za koju je, u skladu sa propisima o hrani obavezna međunarodna svjedodžba (certifikat) o zdravstvenoj ispravnosti i kvaliteti, pošiljke mora pratiti propisana međunarodna svjedodžba (certifikat) o zdravstvenoj ispravnosti i kvaliteti. Međunarodna svjedodžba (certifikat) i drugi dokumenti moraju biti i na jednom od službenih jezika koji su u upotrebi u BiH.

Bosna i Hercegovina je članica Komisije Codex Alimentarius  od 22. oktobra  2007. godine. Članstvo BiH službeno je zabilježeno od strane FAO i WHO kao i ostalih članova Komisije a kontakt tačka u BiH je Agencija za sigurnost hrane BiH.

Kontakt

Agencija za sigurnost hrane BiH
Ulica dr. Ante Starčevića bb,
88 000 Mostar.
Tel: 036/336 950 Fax: 036/336 990
E-mail:  agencija@fsa.gov.ba