Sanitary and Phytosanitary & Veterinary regulation

In this part of the CEFTA Web Portal you will find the most important sanitary, phytosanitary and veterinary control procedures to be followed for each CEFTA Economy. The information about the control procedures includes but is not limited to: 1.The location of sanitary, phytosanitary and/or veterinary control offices including working hours in each office; 2.A description of sanitary, phytosanitary and/or veterinary procedures; 3.The documents asked by the respective authorities in order to obtain approval for entering, transiting or exiting the territory of the respective CEFTA Economy; 4.The officially approved documents issued by the respective authorities; 5.A description of the official procedures for sampling. In cases where the final destination of goods is one of the CEFTA Economies included in this web portal, please refer to the sanitary, phytosanitary and/or veterinary import procedures of that Economy. In case your goods exit the territory of one of the CEFTA Economies included in this web portal, please refer to the sanitary, phytosanitary and/or veterinary export procedures relevant to that Economy.
În Republica Moldova certificatul  sanitar-veterinar se eliberează de către autorităţi aflate în subordinea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare.

Republica Moldova este divizată în 37 de unităţi administrative teritoriale (raioane) în fiecare raion există cîte o direcţie sanitar-veterinară care este responsabilă de asigurarea sănătăţii animalelor şi siguranţa produselor de origine animală, avînd la nivel local circumscripţiile sanitar-veterinare.

În conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 1073 din 19.09.2008 cu privire la optimizarea modului de trecere a frontierei de stat de către mijloacele de transport auto cu mărfuri şi pasageri, modificarea şi abrogarea unor acte normative, este aprobată lista punctelor de trecere a frontierei de stat auto prin care se permite trecerea mărfurilor supuse controlului sanitar-veterinar sau carantinei fitosanitare.

Toate importurile şi exporturile produselor supuse supravegherii sanitar-veterinare de stat sunt efectuate prin punctele de trecere a frontierei de stat care sunt specificate în Hotărîrea  Guvernului nr. 1073 din 19.09.2008 cu privire la optimizarea modului de trecere a frontierei de stat de către mijloacele de transport auto cu mărfuri şi pasageri, modificarea şi abrogarea unor acte normative.

Regulamente Veterinare:

Lista mărfurilor supuse supravegherii şi controlului sanitar-veterinar la import şi sau export sunt enumerate în nomenclator aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1073 din 19.09.2008 cu privire la optimizarea modului de trecere a frontierei de stat de către mijloacele de transport auto cu mărfuri şi pasageri, modificarea şi abrogarea unor acte normative.

Organizarea controalelor veterinare la frontiera de stat sunt organizate în conformitate cu cerinţele specificate în Hotărărea Guvernului nr.1408 din 10.12.2008 cu privire la aprobarea unor norme sanitar-veterinare şi Hotîrărea Guvernului nr.1099 din 29.09.2008 cu privire la normele sanitar-veterinare privind controalele sanitar-veterinare la importul animalelor care prevede efectuarea controlului identităţii, examinarea documentelor şi a tuturor actelor de însoţire, după cum şi controlul fizic.