BCC/CCP police control

In this part of the CEFTA Trade Web Portal you will find the procedures that apply to foreigners entering the country in each CEFTA Economy. Border control procedures are divided into two parts: visa requirements and working permits. This trade portal only includes border procedures for citizens from CEFTA Economies. These include: 1.Border crossing procedures for citizens from other CEFTA Economies; 2.Visa regulations and fees for citizens from other CEFTA Economies; 3.Working permits for citizens from other CEFTA Economies; 4.Documents for obtaining working permits in the respective CEFTA Economy. If you would like to know more about border crossing procedures, please refer to the respective links under the section for border control for each Economy.
Законски оквир

 

Страни држављани могу да улазе и бораве у Републици Србији под условима прописаним Законом о странцима.

Визни режим

Општи услови за издавање виза грађанима држава које подлежу визном режиму

Уз захтев за издавање визе, потребна су следећа документа:
1. Важећа путна исправа;
2. Позивно писмо за приватну посету (оверено од надлежног органа Републике Србије) или позивно писмо предузећа за пословну посету или потврда овлашћене туристичке агенције о уплаћеном туристичком аранжману (ваучер или друга потврда о уплати).
На основу реципроцитета, од страног држављанина може се захтевати да покаже и: 
3. Повратну карту за превоз; 
4. Доказ о поседовању финансијских средстава у чврстој валути; 
5. Полису здравственог осигурања.

За све информације везане за издавање визе у конкретном случају, потребно је контактирати најближе дипломатско-конзуларно представништво Републике Србије, имајући у виду да је за издавање виза надлежно Министарство спољних послова Републике Србије.

Услови за улазак страног држављанина у Републику Србију:

1. Важећа путна исправа или лична карта у складу са Одлуком Владе Републике Србије којом се држављанима земаља чланица Европске Уније, Норвешке, Швајцарске и Исланда омогућава улазак у Републику Србију са личном картом и боравак у трајању до 90 дана ("Сл. гласник РС" бр. 38/10 од 04.06.2010. године); 
2. Важећа виза у путној исправи, уколико је виза за Републику Србију потребна за држављане државе чију путну исправу поседује; 
3. Доказ о поседовању довољних финансијских средстава за издржавање током боравка у Републици Србији, транзита кроз Републику Србију и повратак у земљу порекла – довољним средствима сматра се износ од 50 ЕУР по дану боравка, а доказ је готовина у наведеном износу, извод са банковног рачуна, путнички чекови, кредитне картице, као и гарантно писмо; 
4. Потврда о вакцинисању, односно потврда да није оболео од заразне болести, уколико долази са подручја захваћеним епидемијом заразних болести, а која се одређују према подацима Министарства здравља; 
5. Препоручује се поседовање полисе здравственог осигурања.

Привремени боравак и стално настањење

Привремени боравак и стално настањење

Странцу који у Републици Србији жели да борави дуже од 90 дана од дана уласка се може одобрити привремени боравак у Србији најдуже до једне године и може да се продужи на исти период. Одобрење привременог боравка уноси се у путну исправу странца. Рок важења путне исправе мора бити најмање три месеца дужи од рока на који се издаје одобрење. За подношење захтева за одобрење привременог боравка треба, у зависности од основа боравка, приложити и додатну документацију (на пример, у случају оснивања предузећа, представништва или банке треба приложити решење о регистрацији предузећа и потврду пословне банке о промету на рачуну).  


Под условима прописаним Законом о странцима, странцу се може одобрити стално настањење.

 

Контакт

Министарство унутрашњих послова Републике Србије:
Булевар Михајла Пупина 2, 11070 Нови Београд, Србија
Тел: +381 11 2740 000
вебсајт: www.mup.gov.rs