BCC/CCP police control

In this part of the CEFTA Trade Web Portal you will find the procedures that apply to foreigners entering the economy in each CEFTA Economy. Border control procedures are divided into two parts: visa requirements and working permits. This trade portal only includes border procedures for citizens from CEFTA Economies. These include: 1.Border crossing procedures for citizens from other CEFTA Economies; 2.Visa regulations and fees for citizens from other CEFTA Economies; 3.Working permits for citizens from other CEFTA Economies; 4.Documents for obtaining working permits in the respective CEFTA Economy. If you would like to know more about border crossing procedures, please refer to the respective links under the section for border control for each Economy.
Zakonska regulativa

Viza je odobrenje koje strancu omogućava ulazak, boravak i tranzit preko teritorije Crne Gore. Samo posjedovanje vize nije i garancija ulaska u Crnu Goru, već moraju biti ispunjeni i ostali uslovi za ulazak i boravak stranaca propisani Zakonom o strancima.

Pregled viznog režima  za pojedine zemlje možete pogledati na stranicama MInistarstva vanjskih poslova i evropskih integracija; http://mip.gov.me/index.php/Vizni-rezim-stranci/.

Vizni režim

Stranac je dužan da pribavi vizu prije ulaska u Crnu Goru.

Vizu izdaje diplomatsko, odnosno konzularno predstavništvo Crne Gore. U državama u kojima Crna Gora nema diplomatsko, odnosno konzularno predstavništvo, vizu izdaju diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Srbije, Republike Bugarske i Republike Hrvatske, a na osnovu zaključenih bilateralnih ugovora sa tim državama o zastupanju interesa i zaštiti crnogorskih državljana (detaljnije sadržano u Uredbi o viznom režimu). 

Zahtjev za izdavanje vize stranac podnosi lično, na posebnom obrascu. Izuzetno, u opravdanim slučajevima, stranac ne mora lično podnijeti zahtjev za izdavanje vize, ali mora lično da se odazove na poziv diplomatskog odnosno konzularnog predstavništva.

Za stranca koji je maloljetan, odnosno poslovno nesposposoban, zahtjev podnosi roditelj, odnosno njegov zakonski zastupnik.

Uz zahtjev za izdavanje vize stranac je, zavisno od vrste vize koju traži, dužan da priloži :

• važeću putnu ispravu .viza se izdaje na rok koji je kraći od roka važenja putne isprave.

• jednu fotografiju u boji, veličine 35 x 45 mm,

• dokaz o svrsi boravka u Crnoj Gori (pozivno odnosno garantno pismo pravne ili fizičke osobe iz Crne Gore),

• dokaz o osiguranom smještaju (potvrda o uplaćenom turističkom aranžmanu, hotelskoj ili drugoj rezervaciji smještaja),

• dokaz da posjeduje dovoljno sredstava za troškove izdržavanja tokom boravka u  Crnoj Gori, kao i za povratak u matičnu državu ili za putovanje u treću državu (gotovina, čekovi, potvrda sredstvima na bankovnom računu),

• dokaz o sredstvu putovanja ili namjeri povratka u državu iz koje dolazi ili u treću državu (povratna putna karta, saobraćajna i vozačka dozvola),

• dokaz o zdravstvenom osiguranju,

• dokaz o uplati konzularne takse

Vrste viza

- aerodromsko tranzitna viza (viza A), koja se izdaje strancu za jedan ili više prelazaka kroz međunarodni tranzitni prostor aerodroma, za vrijeme prekida putovanja ili transfera između dvije faze međunarodnog leta, bez ulaska na teritoriju Crne Gore. Izdaje se sa rokom važenja do tri mjeseca.

tranzitna viza (viza B), izdaje se strancu za jedno, dva ili više putovanja preko teritorije Crne Gore sa rokom važenja do šest mjeseci. Na osnovu ove vize stranac može da boravi u Crnoj Gori najduže pet dana.

viza za kratki boravak (viza C), izdaje se za turistička, poslovna ili druga putovanja, za jedan ili više ulazaka u Crnu Goru i za neprekidni boravak u trajanju ne dužem od 90 dana u vremenskom periodu od šest mjeseci. Viza C za se izdaje sa rokom važenja do jedne godine. 

viza za duži boravak (viza D), viza za duži boravak izdaje se strancu koji namjerava da na teritoriji Crne Gore neprekidno boravi najduže do godinu dana, računajući od dana početka važenja vize. 

Dokumenta

Uredba o viznom režimu 
Pravilnik o vizama i viznim obrascima 
Obrazac za vizu 

Kontakti

Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija
Stanka Dragojevica 2
81000 Podgorica
Tel. + 382 20 241 334
Fax:  + 382 20 247 607  
E-mail: mip.konzularno@gov.me
Sajt: www.mip.gov.me

 

Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore

Direktorat za građanska stanja i lične isprave

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 22
81000 Podgorica  
Tel. +382 20 341
Fax. +382 20 203 275
Email: upravno.mup@mup.gov.me
Sajt: www.mup.gov.me 

 

Ministarstvo unutra[njih poslova/Uprava policije

Sektor granične policije

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 22

81000 Podgorica

tel: +382 20 225 973

fax: +382 20 202 896

e-mail: odsjekkpdg@t-com.me